Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie  Teologi    Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

 

Teologer har snakket mye om teologi for barn. Få har hatt fokus på barns egen teologi.

Sofia Cavalletti og hennes medarbeidere har presentert
- bibelske tekster,
- liturgi og
- andre trosletarterte emner
for barn over hele verden,
i
- ulike samfunnslag og
- ulike kulturer
og har funnet at barn har sin egen teologi.

Utfra barnas respons på ulike bibelske fortellinger har man kommet frem til at barna utvikler sin tro fra

- behovet for en kjærlig Gud (2-6)
- en tilgivende Gud (6-9)
for deretter å gå over i en fase av etterfølgelse
- imitatio (9-12)

Den teksten som harmonerer aller best med barns gudsbehov og teologi i alderen 2-6,
er lignelsen om Den gode hyrde derav har hele katekesen fått sitt navn.

For videre lesning anbefales Sofia Cavallettis og Gianna Gobbis bøker.

For å lese mer om hva som er karakteristisk i arbeidet med barna, les her.

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson


Siden var sist oppdatert; 29.11.2012