Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi  Atrium Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

 

Undervisningen i Den Gode Hyrde Katekese bygger på presentasjoner
av bibelske fortellinger,
bibelsk geografi og historie og liturgi.

Mange av temaene kommer om igjen på ulike aldersnivå.
Temaene belyses i samarbeid med barna,
utfra deres behov. Det blir derfor delt inn i tre grupper, eller nivåer:

Presentasjoner for barn fra 2-6 år   Presentasjoner for barn fra 6-9 år   Presentasjoner for barn fra 9-12 år

Alle som skal arbeide i et atrium må gjennomgå kurs for
den aldersgruppen de vil arbeide med.
På kurset gjennomgår de i fellesskap bibeltekster, litugiske tekster
og annet relevant materiale for å kunne skrive sine egne arbeidsbøker med hele presentasjonen.
En lærer gjennomgår presentasjonen og leder samtalene rundt.
Deretter arbeider man med presentasjonene i grupper.

Særlig de yngste barna er detaljorientert. Det krever at man vet nøyaktig hva man skal si.
Det man har sagt eller gjort sitter. Man skal være seg bevisst at man i mange av presentasjonene
henter opp symboler fra det ubevisste.I ukyndige hender kan presentasjonene
gjøre skade. Kurs under kyndig veiledning er derfor påkrevet.

For å lese mer om hva som er karakteristisk i arbeidet med barna, les her

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson


Siden var sist oppdatert; 03.12.2012