Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi  Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

Sofia Cavalletti (1917-2011) tok doktorgraden i Hebraisk og komparative semittiske språk ved Universitetet La Sapienza i Roma. Hun har bidratt i forbindelse med flere utgaver av Bibelen, ved oversettelser av Jesaja, Leviticus, Ruth, Ester, Judith og Ordspråkene. Hun har dessuten bidratt i internasjonale publikasjoner, spesielt på bibelstudier.
Cavalletti er dessuten spesialist på økumenikk, særlig det jødisk-kristne forhold.
I 1954 grunnla Sofia Cavalletti sammen med Gianna Gobbi La Catechesi del buon Pastore, i Roma, et senter for katekese for barn og voksne, som hun fortsatt leder.
Hennes arbeid er spredd gjennom forelesninger, seminar, kurs og publikasjoner i mange land over hele verden.
Flere av bøkene hennes er oversatt til engelsk, spansk og portugisisk, og i løpet av 2010 håper vi å ha 2 av bøkene på norsk.

Cavalletti, Sofia. The religious potential of the child. Chicago 1992. Norsk utgave: Barnets religiøse potensial, Oslo 2009.
                          The religious potential of the child. 6 to 12 years old. Chicago 2002.
                          History's golden Thread. The History of Salvation. Chicago 1999.
                          Living Liturgy. Chicago 1998. m.fl.

 Hjem                       

Gianna Gobbi begynte sitt arbeid som medarbeider til Maria Montessori i 1940 og fikk i 1942 ansvaret for 2-åringene i prof Adele Costa Gnocchis Casa dei bambini (Barnas hus) i Palazzo Taverna i Roma. Prof Gianna Gobbi samarbeidet med Dr Montessori som hennes assistent under hennes kurs om små barn i 1951. Siden 1959 holdt hun forelesninger for voksne som hadde ansvar for barn under tre år, ved en lærerskole i Roma. Hun var også hovedforeleser ved Dr Silvana Montenaros ved AMI's kurs flere steder i verden.
Gianna Gobbi grunnla La Catechesi del buon Pastore sammen med Sofia Cavalletti i 1954. Hun ga forelesninger både i Italia og Canada og drev senteret i Roma i samarbeid med Cavalletti fram til sin død.

Gobbi; Gianna. Listening to God with Children. Loveland 1998.

Claudia Margarita Schmitt er mangeårig medarbeider til Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi. Hun gir kurs over hele verden og holdt i 1997 sitt første ukeskurs i katekesen i Norge. Hun er utdannet Montessoripedagog og har full utdannelse i katekesen fra Roma. Schmitt har de senere årene arbeidet i Phoenix, USA.

Hjem

Maria Montessori trenger knapt noen introduksjon. For generell informasjon om Maria Montessori henvises til den pedagogiske litteratur. Lite kjent er det imidlertid at Maria Montessori også var opptatt av barns forhold til kirken og at hun har skrevet om dette. I boken The Child in the Church går det klart frem at Maria Montessori så på arbeidet med kirkerommet og liturgien som viktig som tilrettelagt miljø. Dette miljøet ble kalt et atrium. Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi bygde videre på Maria Montessoris arbeid.

Montessori, Maria. The Child in the Church. London 1930.
Montessori, Maria. Gott und das Kind. Freiburg 1995. m.fl.

Inger Marit Brorson tok sitt første kurs i Den Gode Hyrde katekese i 1996 i forbindelse med en fordypningsoppgave i Systematisk teologi ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Brorson er utdannet prest i Den norske kirke og har full utdannelse i katekesen på alle nivå fra Tyskalnd og USA. Hun har sitt atrium i Oslo.
Hun har siden 1997 arrangert og selv holdt kurs i Oslo med deltakere fra kirkelige miljøer og fra montessori-miljøene i Norge og deltok på en internasjonal konferanse i Den Gode Hyrde katekese, med representanter fra en rekke kirkesamfunn, i Assisi i Italia, høsten 1997. Hun har skrevet flere artikler, primært om katekesen, til Økumenisk kvinnekalender (Sarepta forlag) siden 2005 og oversatt Den gode hyrde og barnet; en vandring i glede(Oslo 2005)og Sofia Cavallettis bok Barnets religiøse potensial(Oslo 2009), Sofia Cavallettis bok Barnets religiøse potensial i alderen 6 til 12 år (2011), Gianna Gobbis bok Om å lytte til Gud sammen med barn (2011) og Sofia Cavallettis bok Guds rikes historie, del 1; Fra skapelse til parusi (2012).
Brorson er også utdannet bibliotekar og har blant annet arbeidet ved Telemark Lærerhøgskole, Nasjonalgalleriet og i Aftenpostens redaksjon. Hun har også arbeidet med undervisning både i skolen og i forbindelse med bibliotek.

Brorson, Inger Marit. Barnet og Gud. Fordypningsoppgave i systematikk ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Høsten 1997. Oslo 1997.

Hjem

Litteratur (foruten det som er nevnt under hver av forfatterne) av direkte interesse for katekesen:
Berg, Horst Klaus. Montessori für Religionspädagogen. Stuttgart 1994.
Den gode hyrde og barnet; en vandring i glede. Oslo 2005.
Lillig, Tina. Catechesis in a Parish Setting. Chicago 1998
Main, Judith Lang. A is for Altar, B is for Bible. Chicago 2003
Schmid, Jeannine L. Nuturing your Child's Spirit. Loveland c1997

Echoes, Vol.1, 1996-    (tidsskrift for Center for Children and theology)
Journal of the Catechesis of the Good Shepherd, 1988-     (tidsskrift for The Catechesis of the Good Shepherd, USA)

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson

Siden var sist oppdatert; 15.10.2014