Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

 Katekesens historie   Teologi  Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Hjem

 

Den gode hyrde katekese er utviklet i Roma av Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi.

Cavalletti startet sitt samarbeid med Gobbi i 1954.
Cavalletti er bibelforsker og Gobbi var pedagog.
Gobbi arbeidet i flere år sammen med den kjente italienske pedagogen Maria Montessori.

Maria Montessori hadde selv vært opptatt av opplæring i troen
og skriver om dette blant annet i boken The Child in the Church.
Montessori er i denne boken spesielt opptatt av kirkerommet som et "tilrettelagt mljø".
I kirkelig sammenheng ble dette rommet kalt et atrium.

Gobbi og Cavalletti har bygget på ideen om et tilrettelagt miljø.
I atriet blir barna kjent med kirkeårets farger, gjenstander i kirken, bønner, liturgi og bibelske tekster.
Da de skulle presentere bibelske tekster for barna,
oppdaget de at det var spesielle tekster barn ba om å få om og om igjen.
Bearbeidelsen av disse observasjonene gjorde at de så et mønster i barnas behov for gudserfaringer.
Dette ble grunnlaget for deres videre arbeid med tekster og presentasjoner.
Et arbeid som fortsatt er i gang over hele verden.

Katekesen er idag representert i Austalia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Haiti, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Mexico, New Zealand, Norge, Panama, Sør-Afrika, Tanzania, Tyskland, USA og Østerrike.

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson


Siden var sist oppdatert; 13.04.2011