Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi  Atrium  Presentasjoner Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

Presentasjonene er knyttet opp mot materiell. Dette skal hjelp barna å huske innholdet i presentasjonen. Det meste av materiellet lages av kateketen selv. Det er en del av opplæringen til kateket og en del av kateketens meditasjon over en tekst eller et tema før det presenteres for barna.

Materiellet skal være enkelt, ikke kunstferdighet i utformingen. Barnets oppmerksomhet skal fokusere på innhold ikke form. Størrelsen er derimot viktig og en bør ha i bakhodet at de som utformet materiellet har prøvd det ut gjentatte ganger, for at det skulle gi best mulig rom for innholdet i presentasjonen. For eksempel er figurene som brukes i presentasjon av liknelser alltid flate (nesten todimensjonale) som en markering av at en liknelse ikke gjenforteller en virkelig hendelse. Jesu fødsel og barndom blir derimot presentert i tredimensjonale figurer, for å markere at de representerer historiske hendelser.

På kurs ser kateketen hvordan læreren har laget figurene.
Med seg hjem får han/hun en mal som brukes til egen produksjon av materiell.

Noe materiell må skaffes på annen måte, f.eks kalk og disk i lite format, minilysestaker, minibibel osv. Ikke alt dette er funnet på et øyeblikk, men også når det gjelder disse tingene, gjør tidsbruken at man får fokus på den presentasjonen man skal bruke gjenstandene til, og det er det som er meningen med at man ikke kan kjøpe alt ferdig.

For å lese mer om hva som er karakteristisk i arbeidet med barna, les her.

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson

Siden var sist oppdatert; 03.12.2012