Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi   Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

Det finnes fem bøker på norsk om katekesen:

Cavalletti, Sofia. Barnets reigiøse potensial, Oslo 2009
Cavalletti, Sofia. Barnets religiøse potensial i alderen 6 til 12 år, Oslo 2011
Cavalletti, Sofia. Guds rikes historie, del 1; Fra skapelse til parusi, Oslo 2013
Den gode hyrde og barnet; en vandring i glede, Oslo 2005
Gobbi, Gianna. Om å lytte til Gud sammen med barn; Maria Montessoris metode anvendt i trosopplæringen for barn. Oslo 2011.
Les omtale av bøkene.
Bøkene kan skaffes gjennom bokhandelen, eller ved henvendelse til oss.

For litteratur på engelsk, anbefales den amerikanske nettsiden.

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson

Siden var sist oppdatert; 04.08.2014