Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi  Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

Et Atrium er et undervisningsrom som er spesielt tilrettelagt for trosopplæringen.
Det er et rom tilrettelagt for at barnet og Gud kan møtes.

I atriet finnes materiell som er med å hjelpe barna i deres søken etter kunnskaper og erfaringer av Gud
gjennom Bibelen, liturgien, historien, geografien og naturen.

Det finnes for tiden bare et atrium i Norge. Det ligger i Oslo.
Et atrium i Arendal har etter å ha vært drevet siden 2006, vært stengt siden høsten 2011.
Det er fortsatt håp om at det kan åpne igjen.
Atriet i Oslo er utbygd for aldersgruppene 3-6, 6-9 og 9-12.
Atriet i Arendal var utbygd for aldergruppen 3-6, men det var ønske om utvidelse for 6-9.
Flere atrier er under planlegging.

For å lese mer om hva som er karakteristisk i arbeidet med barna, les her.

For kontakt, se Kontakt oss

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson

Siden var sist oppdatert; 29.11.2012