Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi  Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

 

Den Gode Hyrde Katekese er trosopplæring.
Katekesen bygger på Maria Montessoris pedagogiske metode.

Trosopplæringen og materiellet er utviklet i Roma av Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi,
men utprøvd over hele verden, i mange ulike kirkesamfunn og ulike samfunnslag.
Også enkelte Montessori-skoler bruker katekesen som grunnlag for sin undervisning i kristen tro.

Trosopplæringen bygger på sentrale elementer i den kristne tro.
Presentasjonene er formet med bakgrunn i barns respons, slik at
de også representerer barnets teologi.

Opplæringen - presentasjonene - omfatter tema hentet direkte fra
Bibelen, fra liturgien (tilpasset det enkelte kirkesamfunn), bønner og fra Israels geografi og historie.

I Norge er det for tiden ett atrium, men flere ventes opprettet i løpet av året.
Atriet i Oslo har vært i drift siden 1996.
Atriet i Oslo er utbygd for gruppen 2-6 og 6-9 år,
men er under videre utvikling for aldersgruppen 9-12 år.
Atriet i Arendal måtte nedlegges i 2011, men hadde da vært i drift siden 2006 og var utbygd for aldersgruppen 3-6.
Det var under videre utviking for aldersgruppen 6-9 da det ble nedlagt.

Enkelte montessoribarnehager og -skoler bruker noen av presentasjonene i sin undervisning etter å ha
deltatt på kurs og latt seg inspirere, men uten å følge hele det kateketiske opplegget.

Den Gode Hyrde Katekese i Norge hører organisatorisk inn under den europeiske organisasjonen, som har sete i Tyskland.
Den europeiske organisasjonen arbeider i lojalitet med katekesens internasjonale organer.
Inger Marit Brorson representerer den europeiske organisasjonen i Norge.

 

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson


Siden var sist oppdatert; 19.10.2012